Handdesinfektion Alcogel 80% 10-pack x 100ml

Handdesinfektion Alcogel 80% 10-pack x 100ml

SKU: 201022

Tiopack med handsprit.

 

Svensktillverkad alcogel är en handdesinfektion med 80% alkoholhalt. Produkten innehåller vegetabiliskt glycerin som återfuktar händerna.

En bra handhygien är en av de mest effektiva sätten att undvika smitta, då många sjukdomar sprids via händerna. Därför är det otroligt viktigt att vara noggrann med att tvätta händerna. Har du inte tillgång till tvål och vatten fungerar denna handdesinfektion som ett bra komplement då den är verksam mot bakterier och virus.

 

Så använder du handdesinfektionen:

  • Smörj in händerna i ordentligt med handdesinfektion (snåla inte, det ska inte vara en torr fläck)
  • Gnugga sedan händerna som om du tvättade händerna. 
  • Gnid in handspriten tills de känns helt torra. Alkoholen måste få tid att verka! 

 

Dosering och användning

Applicera 3-5 ml på torra händer, låt självtorka i ca 3 min. Kan användas dagligen vid behov. 

 

Förvaringsinstruktioner

Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt och oåtkomligt för barn. Får ej förtäras. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Innehållet lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

 

Innehåll

Verksamt ämne: Etanol (CAS nr 64-17-5): 80g/100g
 

OBS! - Mycket brandfarlig vätska och ånga. Vid brandsläckning använd pulver, koldioxid eller vatten i stora mängder. Orsakar allvarlig ögonirritation, vid kontakt med ögon. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Förvaras oåtkomligt för barn.

    350,00 krPris